«Powrót

051 Zarządzenie Nr V 51 2019 - w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na jednego ucznia wychowanka/uczęszczającego w 2019 roku do publicznych i niepublicznych placówek oświatowych mających siedzibę na terenie Gminy Bodzechów, dla których gmina nie jest organem prowadzącym.

051 Zarządzenie Nr V 51 2019 - w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na jednego ucznia wychowanka/uczęszczającego w 2019 roku do publicznych i niepublicznych placówek oświatowych mających siedzibę na terenie Gminy Bodzechów, dla których gmina nie jest organem prowadzącym.

051 Zarządzenie Nr V 51 2019 - w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na jednego ucznia wychowanka/uczęszczającego w 2019 roku do publicznych i niepublicznych placówek oświatowych mających siedzibę na terenie Gminy Bodzechów, dla których gmina nie jest organem prowadzącym.