«Powrót

081 Uchwała Nr XXX 81 2012 - zmieniająca uchwalę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2012 - 2024.

081 Uchwała Nr XXX 81 2012 - zmieniająca uchwalę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2012 - 2024.

081 Uchwała Nr XXX 81 2012 - zmieniająca uchwalę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2012 - 2024.


Autor:  Rada Gminy Osoba publikująca: Łukasz Chlebny
Data utworzenia:  26 listopad 2012 10:29 Data publikacji:  26 listopad 2012 10:33
Wersja:  1.0