«Powrót

084 Uchwała Nr XXX 84 2012 - w sprawie Programu Współpracy Gminy Bodzechów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku.

084 Uchwała Nr XXX 84 2012 - w sprawie Programu Współpracy Gminy Bodzechów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku.

084 Uchwała Nr XXX 84 2012 - w sprawie Programu Współpracy Gminy Bodzechów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku.


Autor:  Rada Gminy Osoba publikująca: Łukasz Chlebny
Data utworzenia:  26 listopad 2012 10:41 Data publikacji:  26 listopad 2012 10:41
Wersja:  1.0