«Powrót

090 Uchwała Nr XXXI 90 2012 - zmieniająca uchwalę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2012 - 2024.

090 Uchwała Nr XXXI 90 2012 - zmieniająca uchwalę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2012 - 2024.

090 Uchwała Nr XXXI 90 2012 - zmieniająca uchwalę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2012 - 2024.


Autor:  Rada Gminy Osoba publikująca: Łukasz Chlebny
Data utworzenia:  14 grudzień 2012 12:55 Data publikacji:  14 grudzień 2012 12:55
Wersja:  1.0