«Powrót

091 Uchwała Nr XXXI 91 2012 - w sprawie rozwiązania gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bodzechów.

091 Uchwała Nr XXXI 91 2012 - w sprawie rozwiązania gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bodzechów.

091 Uchwała Nr XXXI 91 2012 - w sprawie rozwiązania gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bodzechów.


Autor:  Rada Gminy Osoba publikująca: Łukasz Chlebny
Data utworzenia:  14 grudzień 2012 12:56 Data publikacji:  14 grudzień 2012 12:56
Wersja:  1.0