Wydawca treści

013 Uchwała Nr XX 13 2012 - w sprawie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX PO KL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych...

013 Uchwała Nr XX 13 2012 - w sprawie realizacji projektu   w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013  Priorytet IX  PO KL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1  Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

012 Uchwała Nr XX 12 2012 - w sprawie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX PO KL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych...

012 Uchwała Nr XX 12 2012 - w sprawie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013  Priorytet IX  PO KL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1  Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

011 Uchwała Nr XX 11 2012 - w sprawie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX PO KL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych...

011 Uchwała Nr XX 11 2012 - w sprawie realizacji projektu   w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,  Priorytet IX  PO KL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

009 Uchwała Nr XX 9 2012 - w sprawie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX POKL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w...

009 Uchwała Nr XX 9 2012 - w sprawie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013  Priorytet IX  POKL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1  Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Wyświetlanie 81 - 95 z 95 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 5