«Powrót

085 Uchwała Nr XXXI 85 2012 - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Bodzechów na rok 2013.

085 Uchwała Nr XXXI 85 2012 - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Bodzechów na rok 2013.

085 Uchwała Nr XXXI 85 2012 - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Bodzechów na rok 2013.


Autor:  Rada Gminy Osoba publikująca: Łukasz Chlebny
Data utworzenia:  14 grudzień 2012 12:45 Data publikacji:  14 grudzień 2012 12:45
Wersja:  1.0