Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP 


Metody dostarczania dokumentów elektronicznych
do Urzędu:


1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;

2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:00 - 15:00) do Sekretariatu instytucji mieszczącego się w pokoju nr 12 przy ul. Reja 10 w Ostrowcu Św. na następujących nośnikach danych:
     1. Dyskietka 1,44 MB
     2. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
     3. Płyta CD-RW
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:


1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.

2. Akceptowalne formaty załączników to:
     1. DOC, RTF
     2. XLS
     3. CSV
     4. TXT
     5. GIF, TIF, BMP, JPG
     6. PDF
     7. ZIP

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

ePUAP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza:

epuap.gov.pl/wps/portal/epuap

 

 

 


Autor:  Łukasz Chlebny Osoba publikująca: Łukasz Chlebny
Data utworzenia:  28 grudzień 2010 13:25 Data publikacji:  30 grudzień 2010 09:57
Wersja:  2.0