Wydawca treści

035 Zarzadzenie Nr V 35 2019 - w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonycb w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej

035 Zarzadzenie Nr V 35 2019 - w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Wyświetlanie 1 - 20 z 492 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 25