Informacja na temat materiałów nieopublikowanych w BIP


Informacje, które zgodnie z przepisamy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, a które w chwili obecnej nie są jeszcze umieszczone w BIP, są udostępniane w siedzibie Urzędu tj. w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Mikołaja Reja 10 w godz. 7:00 - 15:00.

 

 

 

 


Autor:  Łukasz Chlebny Osoba publikująca: Łukasz Chlebny
Data utworzenia:  28 grudzień 2010 13:05 Data publikacji:  30 grudzień 2010 09:46
Wersja:  2.1