Widok zawartości stron

Rada Gminy Bodzechów i skład komisji

Skład Rady Gminy Bodzechów
1. Cisek Wiesław - Przewodniczący
2. Ćwik Władysława - Z-ca przewodniczącego
3. Jurys Bogusław - Z-ca przewodniczącego
4. Frańczak Renata
5. Harazny Wioletta
6. Kiszka Renata
7. Kowalska Barbara
8. Kozłowski Jerzy
9. Kozłowski Sławomir
10. Kubicki Krzysztof
11. Łebek Maria
12. Majewski Wiesław
13. Niedbała Monika
14. Płatek Bożena
15. Stępień Anna

1.    Komisja Budżetu, Finansów i Inicjatyw Społecznych
Frańczak Renata – Przewodnicząca
Płatek Bożena
Kowalska Barbara
Cisek Wiesław
Jurys Bogusław
Kozłowski Sławomir
Kozłowski Jerzy
Łebek Maria

2.    Komisja Socjalna, Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu
Łebek Maria – Przewodnicząca
Stępień Anna
Ćwik Władysława
Płatek Bożena
Kiszka Renata
Kowalska Barbara
Haraźny Wioletta
Frańczak Renata
Niedbała Monika
Kubicki Krzysztof

3.    Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług
Haraźny Wioletta – Przewodnicząca
Kiszka Renata
Majewski Wiesław
Kozłowski Jerzy

4.    Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska
Majewski Wiesław – Przewodniczący
Kowalska Barbara
Cisek Wiesław
Jurys Bogusław
Kozłowski Sławomir
Kubicki Krzysztof

5.    Komisja Mieszkaniowa
Kozłowski Sławomir – Przewodniczący
Ćwik Władysława
Stępień Anna
Płatek Bożena
Niedbała Monika

6.    Komisja rewizyjna
Płatek Bożena – Przewodnicząca
Niedbała Monika
Kubicki Krzysztof

7.    Komisja skarg, wniosków i petycji
Kozłowski Jerzy – Przewodniczący
Kowalska Barbara
Stępień Anna