Wydawca treści

113 Uchwała Nr XVIII 113 2011 - zmieniająca uchwałę w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego na realizację oraz utrzymanie trwałości projektu „eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim" w związku z ubieganiem...

113 Uchwała Nr XVIII 113 2011 - zmieniająca uchwałę w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego na realizację oraz utrzymanie trwałości projektu „eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim" w związku z ubieganiem się przez gminę Bodzechów o dofinansowanie  w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,  Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8. 3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

Wyświetlanie 1 - 20 z 117 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 6