Wydawca treści

114 Uchwala Nr III 14 2018 - w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Bodzechów do złożenia do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosku o rozszerzenie zakresu rzeczowego i finansowego dla projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzysk

114 Uchwala Nr III 14 2018 - w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Bodzechów do złożenia do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosku o rozszerzenie zakresu rzeczowego i finansowego dla projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski – etap III" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0013/16.

Wyświetlanie 1 - 20 z 117 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 6