Wydawca treści

093 Uchwała Nr XLIII 93 2009 - w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji przekraczającej ustalona corocznie granice przez Radę Gminy Bodzechów pn. „Opracowanie SIWZ- roboty budowlane w zakresie części formalno-prawnej oraz specyfikacji technicznej wykonania i...

093 Uchwała Nr XLIII 93 2009 - w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji przekraczającej ustalona corocznie granice przez Radę Gminy Bodzechów pn. „Opracowanie SIWZ- roboty budowlane w zakresie części formalno-prawnej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, zgodnie z wymogami Funduszu Spójności, dla przedsięwzięcia o nazwie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski -II etap".

Wyświetlanie 1 - 20 z 92 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 5